Kursuken

Foto: Franziska Escher

Foto: Franziska Escher

Hjertefokus handler hovedsakelig om et ukeskurs, hvor vi lar Gud sette lys på vår livshistorie.
Hjertefokus-kursene har fra en beskjeden start med ett kurs i året i 1990 i dag vokst til 8 populære kursuker i året.

Hjertefokus-kurset arrangeres i to ulike varianter:

Hjertefokus – Kursuke for alle over 19 år.
Hjertefokus UNG – Kursuke for deg mellom 19-35 år.

Kursene har i prinsippet den samme undervisningen. Forskjellene er i hovedsak kurssted og tidspunkt. Hjertefokus Ung har en noe redusert standard mtp. kost/losji, for å holde prisen nede. Kursuken fokuseres rundt forelesninger og gruppesamlinger

Forelesningene – Hjertefokus tar opp temaer som «vår virkelighetsoppfatning», «selvbildedannelse» og «hvordan takles vår indre smerte».
Gruppesamlingene – Her får man anledning til å stille og bearbeide spørsmål som reiser seg i tilknytning til undervisningen, samt eventuelt åpent sette navn på ting i eget liv i et trygt forum. Det gis også mulighet til private samtaler.


ALLE forelesninger og gruppesamlinger i kursuken er OBLIGATORISKE. Det gjøres i prinsippet ikke unntak fra dette, da alt i løpet av uken henger nøye sammen.

Da kurset vil kunne oppleves psykisk og mentalt krevende, må ALLE som har vært eller er under tyngre psykiatrisk behandling kontakte kursledelsen FØR man melder seg på. Hjertefokus tilbyr kortere seminarer. Det arrangeres interne kurs på UiOs disippeltreningsskoler (DTS), samt kurs for bibelskoler/organisasjoner.
Ta kontakt om du ønsker bestille et seminar.