Dr. Bruce Thompson

Hjertefokus-kursene er sterkt inspirert av undervisningen til Dr. Bruce Thompson, som bl.a. har skrevet «Den guddommelige loddesnor» (The Divine Plumbline) og «Hjertets murer» (Walls of my Heart).[divider]

[img align=»right» w=»150″ h=»150″ src=»/wp-content/uploads/2012/01/bruce-and-barbara.thumbnail.jpg» title=»Bruce og Barbara Thompson» alt=»Bruce og Barbara Thompson»]»Den guddommelige loddesnor» gir nøkler til hvordan sår fra fortiden kan bli legt og hjertets tanker forandret så vi kan komme dypere inn i prosessen mot helhet og frihet.

Dr. Thompson er lege, født på New Zealand, og var den som startet College of Counseling and Health Care (Høyskole for Veiledning og Helse) i Ungdom i Oppdrags (YWAM) University of the Nations. Som medisinsk misjonær til Vest-Afrika ble frø plantet som med tiden blomstret til å bli YWAMs veiledningsklinikker over hele kloden.

Hans kone Barbara har arbeidet ved hans side som sykepleier, rådgiver og med-forfatter. Paret har hatt flere konferanser også i Norge for leger, helsepersonell, lærere og menighetsledere. De bor for tiden i New Zealand.

[quote bg=»666″ src=»/wp-content/uploads/2012/01/qt-cunningham.jpg» cite=»Loren Cunningham» subcite=»Grunnlegger YWAM International»] Dr. Bruce, som vi kjærlig kaller ham, har tjent mennesker på hvert eneste kontinent,
og gjennom denne boken vil han også tjene deg. [/quote]

[quote bg=»666″ src=»/wp-content/uploads/2012/01/qt-prince.jpg» cite=»Derek Prince» subcite=»Internasjonal Bibel-lærer»] I boken «Hjertets Murer» dissekerer Dr. Thompson de dypeste problemene i den mennesklige personligheten, som en nådefull forberedelse til helbredelse og gjenopprettelse. [/quote]