University of the Nations

University of the Nations (U of N) er bygget på bibelske prinsipper. For å oppfylle sitt kall til Kristus og Hans misjonsbefaling utrustes menn og kvinner åndelig, kulturelt, intellektuelt og profesjonelt.


Det handler om å inspirere folk til å bruke sine Gud-gitte evner til å kommunisere og demonstrere evangeliet i alle nasjoner. Ved å se verden som både sitt klasserom og som en arena for tjeneste, the University of the Nations er dedikert til å lære og utvikle kristne men og kvinner til å lære og evangelisere andre.

The University of the Nations er unikt. Det er globalt, multikulturelt og tilpasningsdyktig. Rundt 15 000 studenter tar årlig kurs på 60 språk på 400 steder. Treningen kombinerer elementer av både formell og uformell utdannelse, med et engasjement til å tjene Gud i Ånd og sannhet i alt.

Oversikt
The University of the Nations
Webside: www.uofn.edu