Ungdom i Oppdrag

Ungdom i Oppdrag består av mennesker fra mange nasjoner og ulike kirkesamfunn, og er en del av den internasjonale evangeliserings- og misjonsbevegelsen ”Youth With A Mission” (YWAM).


YWAM har om lag 16 000 personer i heltidsengasjement fordelt over 180 ulike nasjoner og 800 lokaliteter/sentre. Vårt mål er tredelt. Vi ønsker å bidra til å fullføre misjonsbefalingen ved å presentere de gode nyhetene om frelse gjennom Jesus Kristus over hele verden, tilby undervisning gjennom vårt internasjonale universitet, University of the Nations, samt drive nødhjelp og utvikling blant fattige og trengende. YWAM feiret 50 års jubileum i 2011.

Vi ønsker å være et arbeidsredskap som lojalt kan samarbeide med alle evangeliske kirker og organisasjoner, og ønsker å bidra til større enhet blant kristne. Selv om vårt arbeid favner mennesker i alle aldre og livssituasjoner, tror vi Gud har gitt oss et særlig kall til å trene og sende ut ungdom. Vi tror unge mennesker representerer et stort potensiale i misjonens tjeneste.

Ungdom i Oppdrag er en ideell organisasjon, våre ledere og medarbeidere er selv ansvarlige for sitt økonomiske underhold. Organisasjonen har rundt 300 arbeidere, fordelt på ni sentre i Norge. For å være medarbeider, må du ha tatt en Disippeltreningsskole (DTS). Omkring 300 nordmenn tar hvert år Disippeltreningsskole (DTS). Dette er et kurs på seks eller ni måneder hvor du lærer å bli bedre kjent med Gud. I tillegg lærer du hvordan du kan gjøre Gud kjent.

UIO Norges hovedbase ligger på Ottestad, et tettsted i Hedmark fylke.

Oversikt
Ungdom i Oppdrag
Grimerud Gård
2312 Ottestad
Webside: www.ywam.no
Tlf: 62 57 43 00