Påmelding

Ønsker du å melde deg på Hjertefokus? Vi har ofte lange ventelister, så det kan lønne seg å være tidlig ute.

Målsetning med kurset

  • Å gi hver deltager anledning til å la Gud få peke på områder i eget liv og i forhold til andre, bli legt og istandsatt, slik at man
  • kan bli bedre rustet til å møte livet og kunne ha gode relasjoner med sine medmennesker.

Les mer om tematikk

Alle forelesninger og gruppesamlinger i kursuken er obligatoriske. Det gjøres i prinsippet ikke unntak fra dette, da alt i løpet av uken henger nøye sammen.
Alle deltagere er underlagt taushetsplikt.
Da kurset vil kunne oppleves psykisk og mentalt krevende, må alle som har vært eller er under tyngre psykiatrisk behandling kontakte kursledelsen før man melder seg på.
Påmelding

For å komme til påmeldingsskjemaet, trykk på det kurset du ønsker å melde deg på.Påmelding Hjertefokus Hermon.

Hjertefokus KRIK
Hjertefokus ung

Hjertefokus IMI-stølen Oppdal