Påmelding

Ønsker du å melde deg på Hjertefokus? Vi har ofte lange ventelister, så det kan lønne seg å være tidlig ute. [divider] Målsetning med kurset [ul bullit=»accept.png»]

  • Å gi hver deltager anledning til å la Gud få peke på områder i eget liv og i forhold til andre, bli legt og istandsatt, slik at man
  • kan bli bedre rustet til å møte livet og kunne ha gode relasjoner med sine medmennesker.

[/ul] Les mer om tematikk [divider] [note type=»pin»] Alle forelesninger og gruppesamlinger i kursuken er obligatoriske. Det gjøres i prinsippet ikke unntak fra dette, da alt i løpet av uken henger nøye sammen. [/note] [note type=»pin»] Alle deltagere er underlagt taushetsplikt. [/note] [note type=»alert»] Da kurset vil kunne oppleves psykisk og mentalt krevende, må alle som har vært eller er under tyngre psykiatrisk behandling kontakte kursledelsen før man melder seg på. [/note] [divider] [fieldset legend=»Påmelding» icon=»clipboard_text.png»]
For å komme til påmeldingsskjemaet, trykk på det kurset du ønsker å melde deg på.Påmelding Hjertefokus Hermon.

Hjertefokus KRIK
Hjertefokus ung

Hjertefokus IMI-stølen Oppdal

[/fieldset]