Hjertefokusdag (teaser) på Hamar 17. mars 2018

Vi har gleden av å ønske velkommen til Hjertefokusdag i Hamar frikirke lørdag 17. mars 2018!

Hva er Hjertefokus?

Mange av oss har travle hverdager. Vi møter mange forskjellige mennesker, og daglige krav om å strekke til både faglig og sosialt. Evnen til å møte utfordringene på en god måte avhenger i mange tilfeller av hvordan vi har det med oss selv.

En viktig forutsetning for et positivt og tillitsfullt møte med livet, er at vi har en trygg identitet og opplevelse av egenverdi. Vi vet at dette formes gjennom positive og negative relasjoner i barne- og ungdomsårene.

Sentrale spørsmål i undervisningen: Hvem er jeg? Hva gjør meg verdifull? Hva har egentlig verdi for meg?

Hjertefokus er primært et ukeskurs som i mer enn 25 år har vært arrangert flere ganger i året rundt om i Norge. Det drives i regi av Ungdom i Oppdrag (YWAM). Når vi nå arrangerer en dag med Hjertefokus i Hamar frikirke, vil du få en smakebit av denne undervisningen som mange mennesker har opplevd som livsforvandlende.

Undervisere er Marit og Eilif Haaland.

Hjertefokusdagen begynner kl. 09:00 og varer til cirka kl. 17:00

Pris: 200,- inkludert lunsj // GRATIS for studenter

For påmelding – ring eller send SMS til Bente Hansen, tlf. 456 11 695

  • Metas
posted on   24. februar 2018
in   Diverse