Foredragsholdere

Eilif og Marit Haaland

Marit og Eilif Haaland
Eilif Haaland, spesialist i allmennmedisin, vil sammen med sin kone Marit B. Haaland, sykepleier, være foredragsholdere på flere av kursene. Gjennom deres dyptgripende bibelsk-psykologiske undervisning har mange mennesker fått oppleve å komme inn i en dypere forståelse av Gud, seg selv og sine medmennesker.

Tom og Ingrid Norum

Tom og Ingrid Norum
Tom er tidligere bankmann og har arbeidet i Ungdom i Oppdrag i en årrekke, det meste av tiden som personalleder. Ingrid er førskolelærer og har arbeidet som det også i UiO, samt vært lærer på Hedmarken Friskole. Tom har undervist i Hjertefokus siden 2001, og begge har vært med som gruppeledere siden oppstarten i 1990. Begge beskriver undervisningen som skjellsettende for sine liv, og brenner for å la andre få del i velsignelsene som dette kurset bidrar til.

Hilde Aarskog

Hilde Aarskog
Hilde Aarskog vil stå for mesteparten av undervisningen under Hjertefokus på Ungdom i Oppdrags senter Borgen. Sammen med sin mann, Kay-Morten, er hun senterleder på stedet. Hun har jobbet 13 år i UiO, blant annet med sjelesorg, undervisning, disippelgjøring og ekteparweekender.

Haakon Sundal

Berit og Haakon Sundal

Haakon er pensjonert prest og pedagog og har sammen med sin kone Berit vært med i Hjertefokusarbeidet fra starten. De underviser og veileder mennesker i forskjellige livsfaser og ser at kurset er et sterkt verktøy til å bringe mennesker ut i frihet.