Foredragsholdere

Hilde Aarskog

Hilde Aarskog
Hilde Aarskog har vært med i Hjertefokus siden 2005 og undervist Hjertefokus siden 2013. Hun har jobbet i Ungdom i Oppdrag fra 2001-2016 og driver nå sitt eget foretak som Familieterapeut og foredragsholder. «Hjertefokus er et fantastisk konsept med kvalitetsundervisning og trygge rammer. Dette legger grunnlaget for dyptgripende prosessering og legedom i eget liv. Jeg elsker å se hvordan deltakerne blir møtt av Gud og opplever frihet fra emosjonelle sår de trodde de måtte leve med resten av livet! Mange blir enormt lettet og opplever økt frimodighet og glede.»

Hogne Schie

Hogne Schie
Hogne Schie har sitt daglige virke i Ungdom i Oppdrag Oslo, men reiser også som forkynner og bibellærer i ulike kristne sammenhenger. Han har sin utdannelse fra MF og Universitetet i Bergen. «Mitt møte med Hjertefokus og erfaringen av hva Gud gjorde på dette kurset, ble en milepæl i min tros- og livsvandring. Jeg unner alle å ta et Hjertefokuskurs!»

Eilif og Marit Haaland

Marit og Eilif Haaland
Eilif Haaland, spesialist i allmennmedisin, vil sammen med sin kone Marit B. Haaland, sykepleier, være foredragsholdere på flere av kursene. Gjennom deres dyptgripende bibelsk-psykologiske undervisning har mange

Tom og Ingrid Norum

Tom og Ingrid Norum
Tom er tidligere bankmann og har arbeidet i Ungdom i Oppdrag i en årrekke, det meste av tiden som personalleder. Ingrid er førskolelærer og har arbeidet som det også i UiO, samt vært lærer på Hedmarken Friskole. Tom har undervist i Hjertefokus siden 2001, og begge har vært med som gruppeledere siden oppstarten i 1990. Begge beskriver undervisningen som skjellsettende for sine liv, og brenner for å la andre få del i velsignelsene som dette kurset bidrar til.