Dr. Bruce Thompson

Hjertefokus-kursene er sterkt inspirert av undervisningen til Dr. Bruce Thompson, som bl.a. har skrevet «Den guddommelige loddesnor» (The Divine Plumbline) og «Hjertets murer» (Walls of my Heart).

Bruce og Barbara ThompsonBruce og Barbara Thompson«Den guddommelige loddesnor» gir nøkler til hvordan sår fra fortiden kan bli legt og hjertets tanker forandret så vi kan komme dypere inn i prosessen mot helhet og frihet.

Dr. Thompson er lege, født på New Zealand, og var den som startet College of Counseling and Health Care (Høyskole for Veiledning og Helse) i Ungdom i Oppdrags (YWAM) University of the Nations. Som medisinsk misjonær til Vest-Afrika ble frø plantet som med tiden blomstret til å bli YWAMs veiledningsklinikker over hele kloden.

Hans kone Barbara har arbeidet ved hans side som sykepleier, rådgiver og med-forfatter. Paret har hatt flere konferanser også i Norge for leger, helsepersonell, lærere og menighetsledere. De bor for tiden i New Zealand.

Dr. Bruce, som vi kjærlig kaller ham, har tjent mennesker på hvert eneste kontinent,
og gjennom denne boken vil han også tjene deg.
Loren Cunningham
Grunnlegger YWAM International
I boken «Hjertets Murer» dissekerer Dr. Thompson de dypeste problemene i den mennesklige personligheten, som en nådefull forberedelse til helbredelse og gjenopprettelse.
Derek Prince
Internasjonal Bibel-lærer