123

Nyheter


Hva er Hjertefokus?
Mange av oss har travle hverdager. Vi møter mange forskjellige mennesker og daglige krav
om å strekke til både faglig og sosialt. Evnen til å møte utfordringene på en god måte avhenger
i mange tilfeller av hvordan vi har det med oss selv.

Hjertefokus er et kurs som inneholder dyptgripende undervisning,
og som vil gi en dypere forståelse av Gud, oss selv og våre medmennesker.
Les mer…


Uka med hjertefokus var en anledning for meg ved den Hellige Ånds ledelse å få innsikt i hvilke hindringer eller problemer som har ligget i veien for at Guds sannhet har kunnet slå rot i meg opp gjennom årene. Ved konkrete tiltak fikk jeg lagt av meg disse hindringene hos Jesus, for deretter å oppleve frihet og glede omgitt av Hans ufattelige kjærlighet og nåde for meg.
Ingeborg Bragvin Eriksen
Fysioterapistudent