123

Nyheter


Hva er Hjertefokus?
Mange av oss har travle hverdager. Vi møter mange forskjellige mennesker og daglige krav
om å strekke til både faglig og sosialt. Evnen til å møte utfordringene på en god måte avhenger
i mange tilfeller av hvordan vi har det med oss selv.

Hjertefokus er et kurs som inneholder dyptgripende undervisning,
og som vil gi en dypere forståelse av Gud, oss selv og våre medmennesker.
Les mer…


Dette er uten tvil den beste undervisningen jeg har hørt, og som har hatt størst innvirkning på mitt liv. Skal du noen gang delta på et seminar, velg dette!
Kristian M. Bye
Fysioterapeut