123

Nyheter


Hva er Hjertefokus?
Mange av oss har travle hverdager. Vi møter mange forskjellige mennesker og daglige krav
om å strekke til både faglig og sosialt. Evnen til å møte utfordringene på en god måte avhenger
i mange tilfeller av hvordan vi har det med oss selv.

Hjertefokus er et kurs som inneholder dyptgripende undervisning,
og som vil gi en dypere forståelse av Gud, oss selv og våre medmennesker.
Les mer…


Det er noe helsebringende i seg selv ved det å kunne sette ord på ting man har opplevd i livet, og ikke minst en mulighet for Gud til å møte en akkurat der en er med helbredelse. Kurset gav meg en unik mulighet til dette!
Magnus Aagaard Skeie
Student, Teologi og ledelse